Fundacja DOGadanka zaprasza wszystkie osoby zainteresowane tematyką na dwudniowe szkolenie: „Teoria umysłu, centralna koherencja – diagnoza i terapia procesów poznawczych osób ze spektrum autyzmu” Ze względu na specyficzny wzorzec rozwoju, osoby ze spektrum autyzmu wymagają zindywidualizowanego wsparcia, które uwęgleni przede wszystkim potrzebę rozwijania myślenia społecznego. To ono warunkuje rozwijanie komunikacji, budowanie wzajemnego porozumienia, udane relacje […]

Facebook