fbpx

Programy 2024

Chcę swojego życia IV – usługi asystenckie skuteczną formą wspierania osób z niepełnosprawnościami to projekt świadczenia usług wspierających,
które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego zycia osób niepłnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.

Cel projektu
Podniesienie jakości życia i niezależnego funkcjonowania oraz aktywności społecznej 80 osób z niepełnosprawnościami z Kielc i powiatu kieleckiego poprzez zapewnienie usług asystenta kompensującego świadczonych  przez asystentów kompensacyjnych osób z niepełnosprawnościami w okresie od 01.03.2024 do 31.03.2025 r.

Opis projektu
Umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami aktywnego, samodzielnego funkcjonowania – zaspokajanie potrzeb i realizowanie aspiracji społecznych 100 osób z niepełnosprawnościami z Kielc i powiatu kieleckiego poprzez udostępnienie i upowszechnienie usługi asystencji kompensacyjnej  w okresie od 01.04.2024 do 31.03.2025 r. Usługi asystenckie będą kompensować trudności związane z niepełnosprawnością (problemy w poruszaniu się, komunikowaniu oraz wymianie inf.) zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami osoby z niepełnosprawnościami i jej otoczenia, która z usługi korzysta i będzie każdorazowo dookreślana bezpośrednio między osobą z niepełnosprawnością, specjalistą ds. organizacji asystencji i asystentem. Usługa asystenta jest adresowana do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełn. lub orzeczeniu równoważnym, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może w oddziaływaniu z różnymi barierami utrudniać im w sposób istotny udział w życiu społecznym na zasadzie równości z innymi osobami.

Kwota dofinansowania 907 900,00 zł 
Całkowita wartość projektu 1 027 900,00 zł,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Dokumentacja Projektowa: 

Regulamin projektu 

Ankieta 

„Chcę swojego życia  – pracuję”  

Cel projektu 
Projekt „Chcę swojego życia – pracuję” to kontynuacja działań Fundacji DOGadanka mających na celu aktywizację osób z niepełnosprawnościami , poprzez wejście osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego poprzez zastosowanie pięcioetapowej metody zatrudnienia wspomaganego i pozyskiwanie nowych stanowisk pracy. Efekty działań to zatrudnienie beneficjentów ostatecznych na otwartym rynku pracy.
Do projektu w pierwszym okresie zostanie zrekrutowanych 40 osób z niepełnosprawnościami,a w kolejnych okresach nastąpi rekrutacja uzupełniająca , po 10 w każdym kolejnym roku (w całym okresie finansowania 60) zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego z co najmniej dwóch powiatów, które mają trudności w znalezieniu lub utrzymaniu pracy. W pierwszym okresie finansowania objętych wsparciem zostanie 40 osób w drugim okresie finansowania objętych wsparciem będzie 50 osób, a w trzecim okresie 60. Założenie to wynika z tego, że osoby podejmujące pracę nadal będą w procesie wsparcia zgodnego z procedurami zatrudnienia wspomaganego. W ramach wsparcia przewidziane jest przygotowanie kandydatów do podjęcia zatrudnienia pod kątem umiejętności pracowniczych, społecznych oraz zawodowych. Wsparcie będzie organizowane na każdym etapie procesu zatrudnienia począwszy od doboru odpowiedniego stanowiska, procedurze zatrudnienia, jego przebiegu oraz monitoringu. Nasze działania podejmować będziemy według pięcioetapowego modelu wspomaganego zatrudnienia. Zakres udzielanego wsparcia uzależniony jest od indywidualnych potrzeb klienta, przebiegać będzie w etapach:
– przygotowanie kandydata do zatrudnienia,
– ocena potencjału kandydata do zatrudnienia,
– poszukiwanie stanowiska pracy,
– zaangażowanie pracodawcy – analiza i dopasowanie miejsca pracy,
– wprowadzenie i szkolenie w miejscu pracy, wsparcie długoterminowe (monitorowanie przebiegu pracy). Wsparcie jest realizowane poprzez zastosowanie metody zatrudnienia wspomaganego, zgodnie z europejskim modelem zatrudnienia wspomaganego oraz wytycznymi opracowanymi w ramach projektu PFRON „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych”.

Projekt realizowany w okresie 01.06.2023 – 31.03. 2026
Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kwota dofinansowania 1 272 423,68 zł 
Całkowita wartość projektu 1 415 083,68 zł

Informacje projektowe

Plakat z flagą polski u góry po lewej i godłem po prawej poniżej tekst Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Chcę swojego życia - pracuję
Obraz przedstawiający na pierwszym planie kobietę oraz mężczyzne z zespołem downa rozmawiających i patrzących na ekran telefonu. Na górze napis SAM-O-DZIELNI na dole logo Fudacja Dogadanka, herb Województwa Projekt został dofinansowany przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego ze środków PFRON w 2024r

Sam-o-dzielni II

Projekt obejmie 40 osób 60+ z trzech powiatów regionu świętokrzyskiego Dofinansowanie 10000 Całkowita wartość projektu 13000 Projekt został dofinansowany przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego ze środków PFRON w 2024r
Obraz przedstawiający posdkakujące z radości osoby. poniżej napis Razem Lepiej II. na dole logo Fudacja Dogadanka, herb Województwa Świętokrzyskiego i napis Projekt został dofinansowany przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w 2024

Razem jest lepiej II

Razem jest lepiej 2 - Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego i dyskryminacji wśród osób z niepełnosprawnością Projekt obejmie 80 osób z niepełnosprawnościami Realizacja 0.07.2024 - 15.12.2024 Kwota dofinansowania 10 000 Całkowita wartość projektu 13750 zł Projekt został dofinansowany przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w 2024r
Na górze napis Ten czas jest nasz II Obraz przedstawiający seniorów tańczoncych. poniżej napis na dole logo Fudacja Dogadanka, herb Województwa Świętokrzyskiego i napis Projekt został dofinansowany przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w 2024

Ten czas jest nasz II

Projekt obejmie 40 osób 60+ z trzech powiatów regionu świętokrzyskiego. Realizacja 1.07.2024 - 15.12.2024 Dofinansowanie 10000. Całkowita wartość projektu 13000. Projekt został dofinansowany przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w 2024r
Na górze napis Sztuka życia – przez pasję do aktywności społecznej II Poniżej Obraz przedstawiający ręcznie wykonane mydełka z płatkami małych kwiatów, przyozdobione żywymi małymi kwiatami. na dole logo Fudacja Dogadanka, herb Wojewody świętokrzyskiego i logo urzędu wojewódzkiego oraz napis Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Sztuka życia – przez pasję do aktywności społecznej II

Projekt obejmie 20 osób z niepełnosprawnościami i ich najbliższych z woj. świętokrzyskiego. Realizacja 15.05.2024 - 31.12.2024 Dofinansowanie 9000. Całkowita wartość projektu 11720. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
Udział drużyny Dogadanka KKN Kielce w ogólnopolskich rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu Bez Barier Grafika przedstawiających drużyne piłkarzy na tle bramki na dole logo Fudacja Dogadanka, herb Województwa Świętokrzyskiego i napisZadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Świętokrzyskiego

Ogólnopolskie rozgrywki Futsal Bez Barier

Udział drużyny Dogadanka KKN Kielce w ogólnopolskich rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu Bez Barier Uczestnicy projektu - 20 osób z drużyny Dogadanka KKN Kielce Realizacja 1.04.2024 - 31.12.2024 Dofinansowanie 5000 Całkowita wartość projektu 5600 Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Świętokrzyskiego
Grafika z napisem Prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem Korona Kielce zlokalizowanego przy ul. Piekoszowskiej 32 w Kielcach, w ramach ogólnopolskiego programu „Kibice Razem powyżej zdjęcie przedstwiające kibiców na trybunie stadionu zagrzewających do walki Koronę Kielce ponićej herb miasta kielce z napisem Projekt został sfinansowany przez Miasto Kielce w 2024 r

Kibice Razem Korona Kielce

Prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem Korona Kielce zlokalizowanego przy ul. Piekoszowskiej 32 w Kielcach, w ramach ogólnopolskiego programu „Kibice Razem” Uczestnicy Kibice i społeczność lokalna min. 300osób Realizacja 15.03.2024 - 15.12.2024 Dofinansowanie projektu 48000 Całkowita wartośc projektu 48000 Projekt został sfinansowany przez Miasto Kielce w 2024 r.
Skip to content