fbpx

Programy 2021

Chcę swojego życia – usługi asystenckie skuteczną formą wspierania osób z niepełnosprawnościami

Fundacja Dogadanka zaprasza pełnoletnie osoby z niepełnosprawnością zainteresowane udziałem w projekcie p.n. ”Chcę swojego życia – usługi asystenckie skuteczną formą wspierania osób z niepełnosprawnościami” finansowanego ze środków PFRON

Kto może uzyskać wsparcie:

osoby z niepełnosprawnością, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, będący mieszkańcami Miasta Kielce oraz powiatu kieleckiego.

Projekt finansowany ze środków PFRON 

 

Chcemy swojego życia – realizujemy swoje pasje

Projekt skierowany do 40 osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego.

W ramach projektu odbyły się:
Warsztaty zielarsko kosmetyczne, warsztaty kulinarne, warsztaty Krawieckie, aktywny wypoczynek nad zalewem w Cedzynie połączony z piknikiem na terenach zielonych oraz Fizjotening – edukacja prozdrowotna.

Skip to content