Działania

2023

Ten czas jest nasz

W wyniku działań projektowych zostaną stworzone przedmioty użytkowe, ozdoby, dekoracje z których beneficjenci będą mogli korzystać w domu, podarować bliskim, a w przyszłości być może staną się źródłem dodatkowego dochodu. Nastąpi wzrost poczucia dobrostanu beneficjentów, dzięki obniżeniu częstości występowania negatywnych stanów emocjonalnych i wzroście pozytywnych doznań, a także poczucie sprawstwa i wiary w swoje siły i możliwości. Poprawa sprawności społecznej, psychofizycznej, kompensacja deficytów relacyjnych, umiejętność kreatywnego spędzania czasu wolnego wpłynie na poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku społecznym. Dzięki tym działaniom osoby te mogą zostać liderami społeczności osób z niepełnosprawnościami, dzielić się zdobytą wiedzą, motywować i zachęcać do podobnych działań współklubowiczów i ich rodziny, najbliżsi. W strategii naszej organizacji szczególnie istotnym elementem jest dawanie wsparcia jednostkom, które w przyszłości pomagają innym służąc za przykład i źródło wiedzy, doświadczeń. Poprzez aktywizację społeczną uczestników zmobilizujemy ich aktywizacji na wszystkich płaszczyznach w tym również zawodowej. Nabycie umiejętności społecznych zmniejszy poczucie marginalizacji i izolacji społecznej a podniesienie samooceny zwiększy poczucie wpływu na własne życie. Stąd już niedaleka droga do zwiększenie motywacji do działania a tym samym podniesienie kompetencji społeczno- zawodowych.

Sztuka Życia

Udział drużyny Dogadanka KKN Kielce w ogólnopolskich rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu Bez Barier

Wiosenny Futsal Bez Barier

Razem Lepiej

Świętokrzyskie dla każdego

Skip to content