O Fundacji

Fundacja DOGadanka od blisko dekady realizuje zadania, zarówno z własnych środków, jak również w ramach zadań publicznych. W ostatnich latach realizowaliśmy szereg zadań mających na celu integrację osób z niepełnosprawnością, z naciskiem na kwestię dostępności oraz wielowymiarowego wsparcia dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami. Zaczynałyśmy od realizacji naszych pomysłów i działań pod auspicjami zaprzyjaźnionych stowarzyszeń, następnie zdobywałyśmy doświadczenia w realizacji projektów jako grupa nieformalna, wdrażając od dawna brakujące nam rozwiązania skierowane do osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

Główną zasadą DOGadanki jest definiowanie problemów i szukanie rozwiązań, w tym dobrych praktyk z całego kraju.

Od kilku lat prowadzimy Klub Kibiców (Nie)Pełnosprawnych, zrzeszający ponad 300 osób. To intensywne działania w obszarze sportu, dedykowane zarówno osobom czynnie uprawiającym daną dyscyplinę, jak i tym, które poprzez kibicowanie, są pełnoprawną częścią społeczności pasjonującej się sportem. W ostatnich latach realizowaliśmy projekty, zadania organizowane we współpracy z administracją publiczną i samorządową, do których możemy zaliczyć coroczne Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym. Również w ramach Upowszechniania sportu wśród osób niepełnosprawnych, organizujemy i współorganizujemy zawody wojewódzkie , a także uczestniczymy w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych. Również jako Fundacja DOGadanka, angażujemy się w udział w działaniach innych organizacji.
Jesteśmy członkiem ogólnopolskiej Federacji Kibiców z Niepełnosprawnością, a od 2016 roku jesteśmy operatorem ośrodka Kibice Razem Korona Kielce, dzięki współpracy ze środowiskami kibicowskimi, Klubem Korona Kielce i Miastem Kielce. Wszystkie podjęte działania promujące sport, mające na celu aktywizację ruchową, a także nie pozostając głuchym na potrzeby samych zainteresowanych, powołałyśmy do życia drużynę dorosłych piłkarzy i piłkarek z niepełnosprawnościami, którzy po zeszłorocznych sukcesach, obecnie grają w Ekstraklasie Futsalu Bez Barier, jako jedna z 8 drużyn w Polsce. Jesteśmy przekonani, że drużyna DOGadanka KKNKIELCE będzie się rozwijać, ponieważ budzi spore zainteresowanie. Obecnie stale trenuje w niej 14 osób.
Organizujemy konferencje naukowe z zakresu edukacji i sportu, w tym „Rola sportu w życiu osób niepełnosprawnych” i od 4 edycji jesteśmy partnerem cyklicznej konferencji naukowej, organizowanej przez Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK w Kielcach. Fundacja DOGadanka prowadzi zajęcia kynoedukacyjne i terapię wspomagającą w postaci zajęć z dogoterapii w żłobkach, przedszkolach, szkołach, placówkach specjalistycznych i skierowanych do osób z Alzheimerem. W chwili diagnozy problemów, często stajemy się tubą informacyjną tak by społeczeństwo naszego regionu mogło zobaczyć, zrozumieć i uczestniczyć w rozwiązywaniu niektórych z bolączek. Wiedząc o wielkiej potrzebie asystentury społecznej, działającej świetnie w innych regionach, 3 lata temu rozpoczęliśmy nasze działania od sporej kampanii informacyjnej #chcęswojegożycia oraz konferencji z udziałem specjalistów i odbiorców tej usługi. Dzięki temu i naszym staraniom realizujemy już II edycję projektu „Chcę swojego życia – usługi asystenckie skuteczną formą wspierania osób z niepełnosprawnościami” finansowanego ze środków PFRON

#chcęswojegożycia:

Kampania „Chcę Swojego Życia”

Dlaczego to takie ważne?

Chcę swojego życia to kampania społeczna. Ma ona na celu pokazanie jak ważna dla osób niepełnosprawnych jest niezależność oraz możliwość realizowania swoich potrzeb. Najczęściej rolę osób wspierających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami przejmują ich najbliżsi. Jest to niezwykle obciążające obie strony. Codziennie spotykamy się z problemem kiedy opiekunowie przestają być wydolni w swoich rolach ze względu na narastające zmęczenie fizyczne i psychiczne, złą sytuację materialną. Dochodzi do nieporozumień wynikających z wieku, z różnego spojrzenia na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, które często w oczach swych bliskich nadal pozostają dziećmi.

Z uwagi na to, że odbiorcami naszych działań są osoby z bardzo różnymi niepełnosprawnościami, w bardzo różnym wieku i z różnych środowisk, współpracujemy z organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w wąskim zakresie działalności na rzecz czy to np. osób Głuchych- Świętokrzyskie Stowarzyszenie Głuchych CISZA, czy niewidomych i niedowidzących „Szansa dla Niewidomych”, czy Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane. To daje nam większą wiedzę z zakresu danej grupy osób z niepełnosprawnościami. Nasze działania służą konsolidacji różnych grup, są przestrzenią na współdziałanie, na poznawanie bolączek innych i integrację. Szukamy rozwiązań, debatujemy, jesteśmy inicjatorami dialogu. Z uwagi na mocne zaangażowanie jesteśmy głosem tych, którzy sami nie są w stanie się wypowiedzieć. Stąd zeszłoroczna kampania informacyjna „Usłysz nas- chcemy swojego życia”

Fundacja DOGadanka jako pierwsza w regionie zapoczątkowała wielowątkowe wsparcie środowiska osób z niepełnosprawnościami i ich najbliższego otoczenia w nowej pandemicznej rzeczywistości. Już 13 marca 2020 roku zainicjowaliśmy zdalną grupę wzajemnego wsparcia, z której w czasie pierwszego lockdownu, korzystało ponad 100 osób. Było to też przyczynkiem do wprowadzanie kolejnych rozwiązań i pomocy ściśle związanej z potrzebami osób z niepełnosprawnością w regionie w tym platformy Zoom, gdzie realizujemy spotkania z gośćmi i grupę wsparcia oraz kontakt ze specjalistami.
Prowadzimy szereg warsztatów i działań wzmacniających, tak osoby z niepełnosprawnością, jak i ich najbliższych w aspektach społecznych. Aktywizujemy i dajemy wsparcie psychologiczne realizując warsztaty, zajęcia oparte o terapie wspomagającą, arteterapię, rozszerzające pole zainteresowań, wzmacniające potrzebę rozwoju. Od dekady rozwijamy nasze działania, rozszerzamy grupę, którą obejmujemy naszym wsparciem. Wciąż czerpiemy inspiracje i rozwijamy skrzydła. Jedyną bolączką jest to, że działania te związane są ściśle z ich finansowaniem. Pozyskujemy środki z projektów, które niestety są terminowe i zakłóca to ciągłość naszych aktywności.
Obecnie mierzymy się z problemem wyjazdu naszej drużyny na 3 turnieje do końca roku (Pniewy, Lubawa i Gliwice). To łącznie 2 tysiące kilometrów i niesie za sobą spore koszta. Zdecydowanie najtrudniejszy jest dla nas początek każdego roku kalendarzowego, kiedy to dopiero tworzą się budżety i ogłaszane są konkursy na dofinansowanie naszych działań. Lokalnie, okazjonalnie przy organizacji konkretnych akcji wspierają nas #przyjacieleDOGadanki, ale coć jesteśmy jedyną taką organizacją na mapie regionu, nie jesteśmy jedynymi którzy poszukują wsparcia, a często sami pomagamy.

Dodaj komentarz

Skip to content