fbpx
Sport

Konkurs plastyczny!!!

Obraz może zawierać: tekst

OGŁASZAMY I Piłkarski Konkurs Plastyczny
PIŁKA JEST OKRĄGŁA A BRAMKI SĄ DWIE

Regulamin

Celem konkursu jest popularyzacja sportu osób niepełnosprawnych poprzez działania plastyczne i działań plastycznych poprzez sport… za pomocą okrągłej piłki oraz:
• rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, pobudzanie wyobraźni oraz zachęcanie do aktywności sportowej 
• rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci
• rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej sportem i związanymi z nim emocjami
• umożliwienie prezentacji twórczości plastycznej dzieci i młodzieży szerszej grupie odbiorców
• promocja Turnieju (NIE)Pełnosprawni Megamocni organizowanego przez Fundację Megamocni i Fundację DOGadanka
• odkrywanie i promocja utalentowanej, wrażliwej, kreatywnej młodzieży
• wymiana doświadczeń młodych sportowców, kibiców i artystów

Uczestnicy:
Dzieci kochające sportowe emocje. Konkurs będzie realizowany w dwóch kategoriach wiekowych:
• Kategoria I – do 7 r.ż. (rocznik 2012)
• Kategoria II – powyżej 7 r.ż.
Zasady uczestnictwa:
• samodzielne wykonanie pracy plastycznej inspirowanej piłką nożną, pozytywnymi emocjami jakie niesie ta dyscyplina sportu oraz regułą fairplay
• format – A4 lub A3
• technika dowolna: rysunek, malarstwo, grafika, techniki mieszane, collage na papierze, kartonie, płótnie
• nie będą przyjmowane prace przestrzenne, sypkie, wyklejane: ziarnem, bibułą, watą, zapałkami, plasteliną lub wykonane z materiałów nieplastycznych.
• prace nie mogą być oprawione;
• prace zbiorowe nie będą oceniane;
• każdą pracę należy na odwrocie czytelnie podpisać wg załączonego wzoru

Skip to content