fbpx

Regulamin KKNK

Regulamin Klubu Kibiców (Nie)Pełnosprawnych KIELCE

 

 1. Klub Kibiców (Nie)Pełnosprawnych KIELCE jest integralną częścią działalności Fundacji DOGadanka. Jest regulowany jej uchwałami.
 2. Do  Klubu Kibiców (Nie)Pełnosprawnych KIELCE mogą przystąpić osoby niepełnosprawne, które wyrażą chęć kibicowania i uczestnictwa w imprezach sportowych (różnych dyscyplin), rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych na terenie miasta Kielce oraz całego kraju, po wypełnieniu stosownej deklaracji i okazaniu się dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność.
 3. Członkiem Klub Kibiców (Nie)Pełnosprawnych KIELCE może zostać również opiekun/przewodnik osoby niepełnosprawnej, która jest członkiem Klub Kibiców (Nie)Pełnosprawnych KIELCE, zwana dalej ON.

 

 1. Celem klubu jest szeroko rozumiana pomoc osobom niepełnosprawnym i ich najbliższym w aktywizacji społecznej, w szczególności poprzez:
 • udział w imprezach sportowych (różnych dyscyplin), rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych na terenie miasta Kielce oraz całego kraju,
 • promocja turystyki edukacyjnej bez barier,
 • szkolenia dla wolontariuszy i asystentów,
 • grupy wsparcia dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych, grup defaworyzowanych,
 • promowanie pozytywnych wzorców kibicowania,
 • przełamywanie barier,
 • kampanie informacyjne,
 • troskę o należyte przyjęcie kibiców drużyn przyjezdnych.
 1. Członek Klubu Kibiców (NIE) Pełnosprawnych KIELCE zobowiązany jest:
 • do uiszczenia składki członkowskiej za każdy rok kalendarzowy z góry do 31 grudnia na rok nastepny w wysokości 20 zł

(Wpłat należy dokonywać na konto Fundacji DOGadanka: BZWBK 98 1090 2040 0000 0001 3112 9482  tytułem „darowizna na cele statutowe- KKNK, imię i nazwisko członka” druk przelewu do pobrania),

 • do kibicowania z sektora dla klubu kibica,
 • do kulturalnego dopingu, a w przypadku zorganizowania oprawy meczowej zapewnić, że oprawa meczowa będzie zgodna z obowiązującymi przepisami, regulaminami Klubu sportowego i organów związkowych mającymi zastosowanie na terenie stadionów tj. pozbawiona wulgaryzmów, haseł nawołujących do przemocy oraz haseł rasistowskich, antysemickich oraz pozbawionej treści nawołujących do demonstracyjnego lekceważenia przepisów prawa powszechnego
 • propagowania działalności Klubu Kibiców (Nie)Pełnosprawnych KIELCE.
 1. Członkiem Klub Kibiców (Nie)Pełnosprawnych KIELCE zostaje się po uprzednim złożeniu deklaracji, przedłożeniu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność lub złożeniu oświadczenia o posiadaniu takiego dokumentu i opłaceniu składki, w chwili przyjęcia przez Zarząd Fundacji DOGadanka odpowiednią uchwałą.
 2. Przywileje związane z członkostwem w Klubie Kibiców (Nie)Pełnosprawnych KIELCE dla osób niepełnosprawnych:
 • korzystanie z wejściówek na mecze kieleckich drużyn zgodnie z załącznikiem do regulaminu,
 • pierwszeństwo podczas organizowanych przez Klub Kibiców (Nie)Pełnosprawnych KIELCE wyjazdów
 • korzystanie z bezpłatnej wejściówki dla opiekuna/przewodnika zgodnie z potrzebami i możliwościami zdrowotnymi członka Klubu Kibiców (Nie)Pełnosprawnych
 1. Korzystanie z przywilejów członka Klub Kibiców (Nie)Pełnosprawnych KIELCE przez opiekunów/przewodników ON jest ściśle związane z udzielaniem wsparcia ON i następuje:

– po złożeniu wymaganej dokumentacji dot. danych osobowych opiekuna/przewodnika,

– opłaceniu składek,

– z zastrzeżeniem możliwości uczestniczenia w meczu tylko w towarzystwie ON.

 

 1. Utrata członkostwa w Klubie Kibica:
 • rezygnacji,
 • braku aktywności i obecności podczas działań organizowanych przez Klub Kibiców (Nie)Pełnosprawnych KIELCE,
 • w przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia lub braku przedstawienia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność na godzinę przed meczem, na który ON się zgłosiła
 • niestosowania się do Regulaminu Klubu Kibiców (Nie)Pełnosprawnych KIELCE,
 • naruszenia dobrego imienia Klubu Kibiców (Nie)Pełnosprawnych KIELCE lub Fundacji DOGadanka,
 • nieopłacania składek.
 1. Utrata członkostwa następuje w formie uchwały Zarządu Fundacji DOGadanka.

 

Skip to content