fbpx

KONFERENCJA EDUKACYJNO-INFORMACYJNA „ŚWIAT O NAS: Nie ma zdrowia, bez zdrowia psychicznego”

FundacjaDOGadanka zaprasza serdecznie 16 września 2017 na KONFERENCJĘ EDUKACYJNO-INFORMACYJNĄ „ŚWIAT O NAS: Nie ma zdrowia, bez zdrowia psychicznego”

Konferencja taskierowana jest do psychologów, terapeutów, nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci z autyzmem, oraz wszystkich zainteresowanych osób.
4 panele konferencji obejmują:
– wprowadzenie do tematyki zaburzeń psychicznych, ze szczególnym uwzględnieniem autyzmu. Między innymi, przedstawione zostaną problemy, jakie napotykają osoby z zaburzeniami w trakcie kontaktów ze społeczeństwem, w tym brak zrozumienia i akceptacji ludzi zdrowych.
– omówienie pojawiających się problemów rozwojowych związanych z seksualnością u osób z zaburzeniami psychicznymi, autyzmem,
– poruszający tematykę nieprawidłowości diagnostycznych w szpitalach psychiatrycznych. Obecnie szacuje się, na podstawie sztokholmskich badań, że 3 na 4 dziewczynki/kobiety są źle diagnozowane i umieszczane na stałe w szpitalach psychiatrycznych docelowo.
– promocja działań zmierzających do zwiększenia pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób autystycznych. Przestawione zostaną najnowsze rezultaty badań nad terapiami wspomagającymi z grupy animaloterapii.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny i certyfikowany, obowiązuje mailowy system zgłoszenia udziału: dogadanka@onet.pl (w tytule maila prosimy wpisać KONFERENCJA)

Konferencja finansowana jest ze środków otrzymanych z Urzędu Miasta w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego”

 

Bez kategorii,  Konferencje/ seminaria/ szkolenia

KONFERENCJA EDUKACYJNO-INFORMACYJNA „ŚWIAT O NAS: Nie ma zdrowia, bez zdrowia psychicznego”

11951428_1671993439711233_7351574755883934898_o (1)FundacjaDOGadanka zaprasza serdecznie 16 września 2017 na KONFERENCJĘ EDUKACYJNO-INFORMACYJNĄ „ŚWIAT O NAS: Nie ma zdrowia, bez zdrowia psychicznego”

 

Konferencja skierowana jest do psychologów, terapeutów, nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci z autyzmem, oraz wszystkich zainteresowanych osób.

Plan konferencji:

9:30-10:30 REJESTRACJA
10:00-10:30 Oficjalne rozpoczęcie
10:30-12:00 Model rozwojowo – poznawczy w terapii osób z zaburzeniami rozwojowymi, spektrum autyzmu –
12:00-13:30 Seksualność osób z zaburzeniami rozwojowymi, autyzmem – tabu, czy ważny temat do rozmów
13:30-14:15 PRZERWA KAWOWA
14:15-15:45 O dziewczynkach/kobietach – „gra w chowanego, czyli o diagnostyce dziewcząt z zaburzeniami rozwojowymi, spektrum autyzmu”
15:45-17:15 Animaloterapia w w pracy z dzieckiem ze specjalnym potrzebami.
17:15-17:30 ZAKOŃCZENIE – rozdanie certyfikatów udziału w konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny i certyfikowany,

obowiązuje mailowy system zgłoszenia udziału: dogadanka@onet.pl (w tytule maila prosimy wpisać KONFERENCJA)

Prelegenci

Joanna Ławicka

joanna-lawicka-s-768x769
Pedagog specjalny, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Prezes zarządu Fundacji Prodeste od 2013 r. Autorka popularnej książki „Nie jestem kosmitą. Mam zespół Aspergera”. W organizacji działa od początku jej istnienia. Niełatwa we współpracy, ciągle poszukuje nowych pomysłów i rozwiązań. Do swoich zdań podchodzi z prawdziwie morderczą wytrwałością. Wymagająca – przede wszystkim od siebie. Ukończyła Uniwersytet Adama Mickiwicza na kierunku Pedagogika Specjalna w Poznaniu oraz studia doktoranckie na wydziale Historyczno – Pedagogicznym w Opolu. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, kursach, konferencjach naukowych. W roku 2016 reprezentowała Fundację na XI Autism-Europe Congress w Edynburgu.

 

Urszula Ratajczak 

Ula
Pedagog specjalny, neurologopeda, mediator rodzinny. Realizatorka zajęć i warsztatów w ramach projektów: Fundacji Generator „Mój przyjaciel film”.Autorka rozmów z Januszem Zaorskim, Anną Dymną i Bohdanem Smoleniem na temat terapii i roli teatru w terapii do portalu internetowego dobraterapia.info. W latach 2014-2016 koordynator programu edukacji medialnej „Medi@lnie z autyzmem”, „Letnia Akademia Sztuki” oraz „Muzeum przyjazne osobie z autyzmem” dofinansowanych przez MKiDN. Prowadzi spotkania specjalistyczne, warsztaty, zajęcia terapeutyczne i wychowawcze na turnusach rehabilitacyjnych i koloniach. Od wielu lat – trener na szkoleniach Fundacji Prodeste. Autorka artykułów w czasopiśmie „Charaktery”. W latach 2016-2017 pomysłodawca i koordynator projektu „Festiwal twórczości filmowej osób ze spektrum autyzmu OutFilm”.

 

Aleksandra Oszczęda

Aleksandra Oszczęda
Pedagog specjalny, muzykoterapeuta. Ukończyła Akademię Muzyczną w Łodzi oraz pedagogikę specjalną w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Od 2009 r. prowadzi terapię osób ze spektrum autyzmu w nurcie kognitywnym. Do obszaru jej szczególnych zainteresowań należy poszukiwanie skutecznych technik rozwijania samoświadomości i myślenia społecznego dla osób w każdym wieku. Autorka rozdziału „Przydatność eksperymentalnych próbek zadaniowych w procesie diagnozy dzieci z podejrzeniem ASD” w książce „Człowiek i autyzm” pod red. J. Kockiego, A. Kicińskiego. W latach 2016-2017 koordynatorka i trener projektu „Muzeum przyjazne osobie z autyzmem”.

 

Aleksandra Bąk

12063867_1070397609637261_5598266379842242876_n

Dogoterapeuta, trener profilaktyki pogryzień, fizjoterapeuta, prezes zarządu Fundacji DOGadanka. Związana ze środowiskiem osób niepełnosprawnych od ponad dwudziestu lat. Realizator projektów ” Nie Pełnosprawne Piekne” , ” Dogadajmy sie z życiem- innowacyjne metody wsparcia i terapii dzieci niepełnosprawnych”, ” Zadbajmy o siebie” . Organizatorka akcji edukacyjnych, warsztatów kynoedukacyjnych dla dzieci i dorosłych min. „Bezpieczny Pies Bezpieczne Dziecko”, „Zerwijmy łańcuchy”

Przewodniczący konferencji: Magdalena Pawlik-Paciorek, oligofrenopedagog, arteterapeuta.

Sekretarz konferencji- prowadzący sesje: Dariusz Łuczak, nauczyciel akademicki, konsultant psychoterapii i interwencji kryzysowej.

 

 

 

Konferencja finansowana jest ze środków otrzymanych z Urzędu Miasta w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego”

4d3575ada94f2_o

Konferencja odbędzie się na ul. Bodzentyńskiej 10, Czerwony Fortepian

Mecenasi wydarzenia:

LOGO_ZOLTE_OK (1)  Krzysztof Adamczyk

Misją Stowarzyszenia Czas na Kielce jest przede wszystkim Dialog, powszechne konsultacje z mieszkańcami, samorządem lokalnym oraz organizacjami społecznymi a także działalność w sferze zadań publicznych na rzecz społeczeństwa miasta Kielce. Celem – przyjazne Kielce, odpowiadające na potrzeby mieszkańców i wyzwań współczesnego świata! Zapraszamy do wspólnej pracy na rzecz rozwoju Kielc! Program Stowarzyszenia Czas na Kielce obejmuje trzy obszary:

  1. Promocja zdrowia i profilaktyka społeczna
    2. Edukacja obywatelska i konsultacje społeczne
    3. Przedsiębiorczość i praca

 

15202537_590778077793770_4781213978079768011_n Michał Franciszek Piotrowski– społecznik zaangażowany od lat w nasze działania, dla którego łamanie barier, tworzenie świata opartego na zasadach szacunku, tradycji i dbania o potrzeby innych jest działaniem zwyczajowym. Zaangażowany społecznie w działania nakierowane na kształtowanie kielecką młodzież i osoby niepełnosprawne dąży do eliminowania absurdów uniemożliwiających normalne funkcjonowanie osobom wykluczanym społecznie. Reprezentuje Stowarzyszenie Skuteczni Piotra Liroya Marca. Fundamentem Skutecznych jest idea obywatelskiej samopomocy i przekonanie, że polityka to działanie dla wspólnego dobra. Niezależnie od wyznawanego światopoglądu łączy nas Rzeczpospolita.

 

 

 

14485033_315652235477668_101342764870819454_nStowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie – niezależna organizacja pozarządowa, której celem jest działanie na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego, jego obywateli oraz promocja aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Do głównych zadań należy rozwój społeczeństwa obywatelskiego w zakresie działalności społecznej, informacyjnej, kulturowej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju demokracji. Stowarzyszenie aktywnie wspiera rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość oraz pośredniczy i ułatwia kontakt pomiędzy obywatelami, a organami władzy publicznej i instytucjami życia publicznego. Inicjatorzy chętnie włączają się w promocję zdrowego stylu życia poprzez promocję sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Projekt Świętokrzyskie prowadzi szereg działań na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie przez rozwój i zmianę przestrzeni publicznej, współpracę oraz wsparcie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Społeczeństwo obywatelskie oraz podejmowanie działań w celu jego rozwoju, podobnie jak idee samorządności i wspomaganie wspólnot i społeczności lokalnych to również jedne z priorytetowych zadań grupy zrzeszającej  w swoich szeregach każdego, komu przyszłość naszej małej ojczyzny nie jest obojętna.

 

 

12294644_790071264434569_7934615027717669299_nCopyNET od lat koncentruje się na kompleksowej obsłudze w zakresie szeroko pojętego druku jak również usług reklamowych. Już w 2000 roku  stworzyliśmy pierwsze w Kielcach miejsce, gdzie odwiedzający nas Klienci otrzymują to co chcą, a nawet więcej. Wyciągając wnioski ze stale rosnących oczekiwań Rynku jesteśmy i zawsze byliśmy na bieżąco z nowymi technologiami i rozwiązaniami. Zgodnie z sentencją „sukces, to maksymalne wykorzystanie możliwości, jakie posiadasz”, stale powiększamy park maszynowy, inwestując w niezależność.

cuk_angelinaWłaściciele firmy to patrioci lokalni i ludzie o otartych sercach i umysłach, którzy włączają się w wiele akcji społecznych w naszym regionie. Obecnie firma produkuje około 60 asortymentów piekarniczych i cukierniczych (pączki, bułeczki, ciasta i ciasteczka na wagę, torty i wiele innych realizowanych na życzenie klienta) i wciąż się rozwija nie stając w miejscu.

t__w220_h220cfCzerwony fortepian nie jest dyskoteką. Nie jest pubem. Nie jest kawiarnią. Nie jest klubem, czy sceną artystyczną- piszą o nim jego twórcy, ludzie równie nietuzinkowi jak samo to MIEJSCE. Otwartość i chęć do tworzenia lepszego świata to coś co przyciąga jak magnez tak do fortepianu jak do tych dobrych dusz, z którymi chce się pracować. Czerwony fortepian to niezwykłe miejsce, które warto odwiedzić nie tylko w ramach naszej konferencji.

 

Skip to content