fbpx
 • Szkolenie: Teoria umysłu

  Fundacja DOGadanka zaprasza wszystkie osoby zainteresowane tematyką na dwudniowe szkolenie:
  „Teoria umysłu, centralna koherencja – diagnoza i terapia procesów poznawczych osób ze spektrum autyzmu”

  Ze względu na specyficzny wzorzec rozwoju, osoby ze spektrum autyzmu wymagają zindywidualizowanego wsparcia, które uwęgleni przede wszystkim potrzebę rozwijania myślenia społecznego. To ono warunkuje rozwijanie komunikacji, budowanie wzajemnego porozumienia, udane relacje społeczne.

  Szkolenie odbędzie się 3-4 III 2018 roku, w Kielcach. Szkolenie certyfikowane

  FORMA ZAJĘĆ: Wykłady, warsztaty

  PROWADZĄCY: Trenerzy Fundacji PRODESTE 

  CZAS TRWANIA: 16 godzin dydaktycznych, 2 spotkania –sobota/niedziela

  LICZBA UCZESTNIKÓW: minimum 20 osób

  KOSZT SZKOLENIA: 350 zł od osoby

  WPŁATY: Nr konta BZWBK 98 1090 2040 0000 0001 3112 9482 z dopiskiem: Szkolenie Teoria umysłu III Kielce- Nazwisko i imię uczestnika

  ZGŁOSZENIA: wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres dogadanka@onet.pl :
  Imię i Nazwisko*
  Telefon
  E-mail
  Jestem:
  Nauczycielem
  Terapeutą
  Nauczycielem wspomagającym
  Pedagogiem specjalnym
  Psychologiem
  Rodzicem/ rodziną/ opiekunem
  Inne……………………………………………………………………………………………………

  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przygotowania kursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zmianami).

  * Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji na temat oferty edukacyjnej DOGadanki:
  Tak
  Nie

  TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 25 II 2018

Skip to content