fbpx

Misja

Misją Fundacji jest tworzenie przestrzeni społecznej wrażliwej na potrzeby osób
z niepełnosprawnościami i ich najbliższych.

Dążymy do wzmocnienia potencjału jednostek a przez to i całego społeczeństwa. Budujemy relacje społeczne oparte na szacunku i zrozumieniu potrzeb każdego człowieka. Działamy na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnościami dając im możliwości rozwoju, realizowania pasji, spełniania ambicji na miarę ich możliwości. Wspieramy dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodziny przez wieloprofilowe działania, których nieodłącznym elementem jest zabawa. Ideą naszej pracy jest zasada, żeby osoby z niepełnosprawnościami były podmiotami prowadzonych działań, a wsparcie opierało się na wsłuchiwaniu w ich potrzeby, szacunku dla indywidualności.

Dodaj komentarz

Skip to content