Misja

Misją fundacji jest tworzenie przestrzeni społecznej wrażliwej na potrzeby osób niepełnosprawnych i ich najbliższych.
Dążymy do wzmocnienia potencjału jednostek, a przez to i całego społeczeństwa.
Budujemy relacje społeczne oparte na szacunku i zrozumieniu potrzeb.
Działamy na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych dając im możliwości rozwoju, realizowania pasji, spełniania ambicji na miarę ich możliwości.
Wspieramy dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodziny przez wieloprofilowe działania terapeutyczne których nieodłącznym elementem jest zabawa.

 

Ideą naszej pracy jest zasada, żeby osoby niepełnosprawne były podmiotami prowadzonych działań, a terapie opierały się na wsłuchiwaniu w ich potrzeby, szacunku dla indywidualności, aby nie zamykały w schemacie do którego nie pasują lub nie akceptują

Chcemy tak zaprojektować otaczająca nas rzeczywistość by osoby niepełnosprawne były podmiotami prowadzonych działań, żeby prowadzone terapie opierały się na wsłuchiwaniu w ich potrzeby, szanowaniu odmienności, indywidualności , aby nie zamykały w schemacie do którego nie pasują .
Kiedy rodzi się dziecko z zaburzeniami rozwojowym świat staje rodzicom na głowie. Najpierw przychodzi okres zaprzeczenia, potem żałoby a następnie przejęci rodzice rozpoczynają rożnego rodzaju terapie. I to oczywiście jest bardzo dobre dla dziecka. Niestety łatwo jest się zapętlić i zgubić sens – dla kogo i dlaczego jest to robione. Najważniejszym staje się wykorzystanie w jak „najefektywniejszy” sposób czasu, którym dysponują. W rezultacie dziecko wraz z rodzicem biega od terapii do terapii, nie mając czasu na zabawę, odpoczynek, często nawet na ośmiogodzinny sen. Sytuacja taka rodzi wielkie zmęczenie, doprowadza do frustracji i dziecka i całej rodziny. Rodzice czynią heroiczny wysiłek, niejednokrotnie rezygnując ze swojego życia osobistego i zawodowego w imię przywracania sprawności dziecku, a dziecko…często pozostaje, niestety przedmiotem oddziaływań terapeutycznych.

Dodaj komentarz

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Facebook