fbpx
Bez kategorii,  Konferencje/ seminaria/ szkolenia

Szkolenie: Teoria umysłu

Fundacja DOGadanka zaprasza wszystkie osoby zainteresowane tematyką na dwudniowe szkolenie:
„Teoria umysłu, centralna koherencja – diagnoza i terapia procesów poznawczych osób ze spektrum autyzmu”

Ze względu na specyficzny wzorzec rozwoju, osoby ze spektrum autyzmu wymagają zindywidualizowanego wsparcia, które uwęgleni przede wszystkim potrzebę rozwijania myślenia społecznego. To ono warunkuje rozwijanie komunikacji, budowanie wzajemnego porozumienia, udane relacje społeczne.

Szkolenie odbędzie się 3-4 III 2018 roku, w Kielcach. Szkolenie certyfikowane

FORMA ZAJĘĆ: Wykłady, warsztaty

PROWADZĄCY: Trenerzy Fundacji PRODESTE 

CZAS TRWANIA: 16 godzin dydaktycznych, 2 spotkania –sobota/niedziela

LICZBA UCZESTNIKÓW: minimum 20 osób

KOSZT SZKOLENIA: 350 zł od osoby

WPŁATY: Nr konta BZWBK 98 1090 2040 0000 0001 3112 9482 z dopiskiem: Szkolenie Teoria umysłu III Kielce- Nazwisko i imię uczestnika

ZGŁOSZENIA: wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres dogadanka@onet.pl :
Imię i Nazwisko*
Telefon
E-mail
Jestem:
Nauczycielem
Terapeutą
Nauczycielem wspomagającym
Pedagogiem specjalnym
Psychologiem
Rodzicem/ rodziną/ opiekunem
Inne……………………………………………………………………………………………………

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przygotowania kursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zmianami).

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji na temat oferty edukacyjnej DOGadanki:
Tak
Nie

TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 25 II 2018

Skip to content