fbpx

KIBICE RAZEM

Prowadzenie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w formie ośrodka, na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Mieście w ramach projektu „Kibice razem” poprzez działania edukacyjno – informacyjne oraz zwalczanie negatywnych zjawisk w sporcie- projekt realizowany w ramach zadań publicznych w 2016 roku w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej UM w Kielcach

Dodaj komentarz

Skip to content