fbpx
Projekty

Rekrutacja do projektu: ZADBAJMY O SIEBIE

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania chęci udziału w naszym nowym projekcie:
Niedyrektywne formy wspomagania rodzin dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w wieku 5-18 lat, zamieszkujących w Kielcach. Innowacyjne zajęcia prowadzone w oparciu o autorskie scenariusze dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, zapobiegające wyuczonej bezradności i bierności. Przeciwdziałanie wypaleniu na gruncie rodzinnym i społecznym.

Zgłoszenia osobiste lub mailowe: dogadanka@onet.pl poprzez wypełnienie poniższej ankiety – pola obowiązkowe zaznaczone *:
Zgłoszenie chęci udziału w projekcie „Zadbajmy o siebie”
Imię i Nazwisko*
Telefon
E-mail
Krótka informacja o osobach, które miałyby brac udział w zajęciach, wieku dziecka i orzeczeniu, członkach rodziny którzy są zainteresowani udziałem w projekcie

Dodatkowe informacje
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przygotowania kursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zmianami).
* Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji na temat działań Fundacji DOGadanka
Tak
Nie

Skip to content