Programy PFRON 2023

Chcę swojego życia  – pracuję  

Cel projektu 
Bezpłatne wsparcie i pomoc w przygotowaniu do podjęcia pracy, dla pracodawcy, jak i pracownika, wsparcie specjalistów (trenera pracy, psychologa, doradcy zawodowego). Zapewniamy pomoc w znalezieniu pracy, próbki pracy z trenerem, pomoc w kontaktach z pracodawcą na każdym etapie, wsparcie trenera po podpisaniu umowy o pracę.

Kwota dofinansowania 1 202 423,68 zł 
Całkowita wartość projektu 1 415 083,68 zł

Chcę swojego życia III – usługi asystenckie skuteczną formą wspierania osób z niepełnosprawnościami to projekt świadczenia usług wspierających,
które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego zycia osób niepłnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.

Cel projektu
Podniesienie jakości życia i niezależnego funkcjonowania oraz aktywności społecznej 80 osób z niepełnosprawnościami z Kielc i powiatu kieleckiego poprzez zapewnienie usług asystenta kompensującego świadczonych  przez asystentów kompensacyjnych osób z niepełnosprawnościami w okresie od 01.03.2023 do 31.03.2024 r.

Opis projektu
Umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami aktywnego, samodzielnego funkcjonowania – zaspokajanie potrzeb i realizowanie aspiracji społecznych 80 osób z niepełnosprawnościami z Kielc i powiatu kieleckiego poprzez udostępnienie i upowszechnienie usługi asystencji kompensacyjnej  (łącznie 13440 godz świadczonej przez 16 asystentów –  w okresie od 01.04.2023 do 31.03.2024 r.). Usługi asystenckie będą kompensować trudności związane z niepełnosprawnością (problemy w poruszaniu się, komunikowaniu oraz wymianie inf.) zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami osoby z niepełnosprawnościami i jej otoczenia, która z usługi korzysta i będzie każdorazowo dookreślana bezpośrednio między osobą z niepełnosprawnością, specjalistą ds. organizacji asystencji i asystentem. Usługa asystenta jest adresowana do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełn. lub orzeczeniu równoważnym, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może w oddziaływaniu z różnymi barierami utrudniać im w sposób istotny udział w życiu społecznym na zasadzie równości z innymi osobami.

Kwota dofinansowania 599 556,00 zł 
Całkowita wartość projektu 676 356,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Informacje projektowe

Dokumentacja Projektowa: 
Regulamin projektu 
Ankieta 

Grupa wzajemnego wsparcia Fundacji DOGadanka – profesjonalna pomoc psychologiczna dla osób z niepełnosprawnością zagrożonych kryzysem psychicznym w 2023 roku – w ramach projektu zaplanowano wsparcie dla 200 osób z niepełnosprawnościami poprzez konkretne działania:

infolinię dla osób z niepełnosprawnościami czynną przez 7 dni w tygodniu (od 9 do 19 od poniedziałku do soboty i od 10 do 15 w niedziele (z pominięciem Wielkanocnej Niedzieli i Poniedziałku), z możliwością komunikowania się osób głuchych dzięki platformie teams.
– platformę komunikacyjną do systematycznych grupowych spotkań wspierająco-towarzyskich z udziałem moderatora (2 razy w tygodniu po 3 godziny) oraz spotkań ze specjalistą psychologiem w razie potrzeby np. w przypadku osób głuchych z tłumaczem PJM.
-porady/konsultacje specjalisty psychologa – grupowe i indywidualne, z dostępnością tłumacza PJM (9 godz. tygodniowo)

Kwota dofinansowania 104 805.50 zł 

Całkowita wartość projektu 104 805.50 zł

Realizowany w okresie od 15 lutego do 30 czerwca 2023 roku. Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Informacje projektowe

Skip to content