Programy PFRON 2023

Chcę swojego życia III – usługi asystenckie skuteczną formą wspierania osób z niepełnosprawnościami to projekt świadczenia usług wspierających,
które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego zycia osób niepłnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.

Kwota dofinansowania 599 556,00 zł 
Całkowita wartość projektu 676 356,00 zł

Projekt finansowany ze środków PFRON  Realizowany w okresie od 1 marca 2023 do 31 marca 2024 roku.

Informacje projektowe

Profesionalna pomoc psychologiczna dla osób z niepełnosprawniścią zagrożonych kryzysem psychicznym w 2023 roku

Kwota dofinansowania 104 805.50 zł 
Całkowita wartość projektu 104 805.50 zł

Projekt finansowany ze środków PFRON  Realizowany w okresie od 15 lutego do 30 czerwca 2023 roku.

Skip to content